Uprava

opcina-suhopolje-thumb

Predsjednica Općinskog vijeća: Zorica Hegedušić, dipl.iur.
Zamjenik predsjednika: Željko Prpić
Načelnik: Marijan Brlek
Zamjenik načelnika: Željko Mikulčić

Jedinstveni upravni odjel

pročelnik: Boris Jurić, dipl.iur.

Odsjek za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti

voditelj: Darko Čurik

viši referent za upravne i opće poslove: Ivana Topić, spec.publ.admin.
referent za administrativne poslove: Anne-Marie Bešen, spec.adm.publ.

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

voditelj: Katica Bićanić, bacc.oec.

viši stručni suradnik: Andrea Hasanec, dipl.oec,
referent za računovodstvo i financije: Tatjana Ladović, bacc.oec.

Odsjek za gospodarstvo i komunalne poslove

voditelj: Dražen Čimin
komunalni redar: Stjepan Kipšić

domar: Jozo Ibriks

spremačica: Katica Validžić

Općinski vijećnici

Ime i prezime

Mjesto

Stranka

Zorica Hegedušić Suhopolje HDZ
Davor Hock Suhopolje HDZ
Milenko Perković Cabuna HDZ
Zdravko Dubić Orešac HSS
Goran Doležal Borova HDZ
Alen Sertić Rodin Potok HDZ
Ivica Huzjak Orešac HDZ
Dragoslav Pavić Gaćište HSS
Pavao Pipić Jugovo Polje HSS
Željko Prpić Žiroslavlje HSLS
Zvonko Pipić Jugovo Polje HDSSB
Željko Kumrić Jugovo Polje SDP
Ivica Vuković Pčelić SDP
Predrag Pejić Suhopolje SDP
Anica Kožul Suhopolje SDP