Udruge

UDRUGE – kontakt predsjednika i adrese

Red.br.

NAZIV UDRUGE

PREDSJEDNIK UDURGE

ADRESA/KONTAKT PREDSJEDNIKA

1.

Udruga matice hrvatskih umirovljenika Suhopolje

Tugomila – Jelena Reder

Kralja Tomislava 9,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/908-5658

2.

Kulturno umjetnička udruga Suhopolje

Gordana Krnjak

Vladimira Nazora 9,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/998-5455

3.

Udruga “JOŠjedanDAN”

Danijela Štajner

Stjepana Radića 73, Borova,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/715-619

4.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje

Mirko Solar

Matije Gupca bb,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/464-261

5.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Borova

Stjepan Razum

Lanište 32, Borova,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/488-559

6.

Likovni klub

“Paleta”

Tugomila – Jelena Reder

Kralja Tomislava 9,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/908-5658

7.

Streljački klub “Mladost”

Mladen Grba

Andrije Hebranga bb,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/763-627

8.

Karate klub

“Mladost”

Ružica Klešić

Kralja Tomislava 33,

33410 Suhopolje;

mob.:

9.

NK Suhopolje

Božidar Dumenčić

Vukovarska,

33410 Suhopolje;

mob.:

10.

NK Borova

Goran Doležal

Mala Pemija 6, Borova,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/9633-472

11.

HNK Orešac

Marijan Lukinić

Orešac 121,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/962-9071

12.

NK Tehničar – Cabuna

Danijel Maras

Stjepana Radića 24,

33412 Cabuna;

mob.: 098/952-0609

13.

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Marijan Brlek

Matije Gupca 3,

33410 Suhopolje;

mob.: 099/735-8671

14.

Lovačka udruga “Suhopolje”

Stevo Dukarić

Orešac 138,

33410 Suhopolje;

mob.: 095/868-6880

15.

Vatrogasna zajednica općine Suhopolje

Stjepan Đurinić

Matije Gupca 89,

33410 Suhopolje;

mob.: 098/562-380

16.

Kinološko društvo

Suhopolje

Matija Prtenjača

Osječka 125,

33000 Virovitica;

mob.:  098/198-1100

17.

Športsko – ribolovno društvo “Brežnica”

Željko Žeravica

Kraja Tomislava 141,

33410 Suhopolje;

mob.:  099/672-2820