Udruge iz kulture

Likovni klub “Paleta”

Osnovan je 2004. godine s ciljem poticanja razvoja i unapređivanja likovnog stvaralaštva amatera u slikarstvu, kiparstvu, primjenjenim umjetnostima, dizajnu, fotografiji i filmu.

Organiziranjem samostalnih i skupnih izložbi članova, razmjenom iskustava sa sličnim udrugama, širenjem likovne kulture svojih članova, građana i darovite mladeži i posebnim naglaskom na radu s mladim talentima predškolskog i školskog uzrasta “Paleta” marno ispunjava zadane ciljeve.

Likovni klub “Paleta” aktivan je sudionik i svih kulturnih manifestacija u mjestu i općini i trajno surađuje sa svim kulturnim institucijama Virovitičko – podravske županije.

Kontakt osoba: Tuga Reder – 033 / 771 – 554

________________________________________________________