Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Otvaranje ponuda temeljem Javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o. Pčelić, Levinovac, Cabuna objavljenog u Virovitičkom listu dana 23.2.2017. obavit će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje dana 8. ožujka u 9 sati u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, u prosstorijama Vijećnice Općine Suhopolje. Javnom otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici uz predočenje pisane punomoći.

Obavijest o otvaranju

 • Video galerija

  Video galerija
 • Odvoz otpada…

  Utorak
  Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

   

  Četvrtak
  Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.