Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2016. godinu

Općina Suhopolje objavila je Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2016. godinu na koji se mogu javiti udruge koje su upisane u Registar udruga i koje imaju sjedište na području Općine Suhopolje, koje su programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge… Detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje objavljenima na web stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr. Javni natječaj otvoren je do 18. veljače 2016. godine.

Javni natječaj za financiranje projekata, programa udruga u području razvoja kulture na području Općine Suhopolje