U općini Suhopolje postavljene info edukativne table o strogo zaštićenoj kockavici

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa općinom Suhopolje postavila je 2 info edukativne table o strogo zaštićenoj Natura 2000 vrsti – kockavica ( Fritillaria meleagris L.). Table su postavljene u rubnim dijelovima najvećeg staništa kockavice u Virovitičko-podravskoj županiji, vlažnim livadama, koje se protežu od naselja Pepelane do naselja Slavonska Pivnica. Info edukativne table su postavljene u sklopu redovnih aktivnosti Javne ustanove za 2017. godinu, predviđenih Godišnjim programom rada (Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti, Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom, Edukacija i interpretacija i Posjećivanje i promocija), a sa ciljem da se još jedna izuzetna prirodna vrijednost naše županije prezentira široj javnosti, sa ciljem povećanja svijesti javnosti o vrijednosti i važnosti takvih vrsta i staništa, te potrebi njihovog očuvanja.
(www.virovitica-nature.hr)

 • Video galerija

  Video galerija
 • Odvoz otpada…

  Utorak
  Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

   

  Četvrtak
  Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.