Proglašena elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje

opcina-suhopolje-thumb

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje uzrokovana izrazito niskim temperaturama-mrazom dana 22.travnja 2017. godine te je došlo do nastanka šteta na poljoprivrednim kulturama (jagodama i trajnim nasadima).

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Suhopolje od 800 dio 1400 sati uz predočenje obrasca LIST B za 2017. izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i kopiju osobne iskaznice.
Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Suhopolje, od 17. 05. do 25.05. 2017. godine do 1400 sati.

Obrazac prijave

 • Odvoz otpada…

  Utorak
  Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

   

  Četvrtak
  Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.