Natječaji

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima ("Službeni glasnik" broj 09/15 i 07/16), Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje – Odsjek za društvene...

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni...

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog...

Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA PROJEKTA

Na temelju Statuta Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje predsjednica Udruge raspisuje natječaj za radno mjesto: ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA PROJEKTA na određeno vrijeme od 30 mjeseci radi...

Natječaj za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA

Na temelju Statuta Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje predsjednica Udruge raspisuje natječaj za radno mjesto: VODITELJ/ICA PROJEKTA na određeno vrijeme od 30 mjeseci radi provođenja...

Natječaj za prijam u radni odnos – odgojitelj

natjecaj odredeno odgojitelj odluka objava natjecaja odredeno

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2017.72018. pedagošku...

Na temelju članka 23a. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe (NN 63/08...