Mjesni odbori

Predsjednici Mjesnih odbora

Red. broj Naziv MO Ime i prezime predsjednika
1. MO BOROVA Ivan Novak
2. MO BUDANICA Ernest Đerke
3. MO CABUNA Daniel Maras
4. MO GAĆIŠTE Dragan Balažinec
5. MO JUGOVO POLJE Pavao Pipić
6. MO LEVINOVAC Duško Tomšić
7. MO NAUDOVAC Srđan Bosanac
8. MO OREŠAC Zvonko Đurinić
9. MO PČELIĆ Ivica Vuković
10. MO PEPELANE Ivica Katalenić
11. MO PIVNICA SLAVONSKA Vesna Pušić
12. MO SUHOPOLJE Ksenija Ćurić
13. MO TRAPINSKA Željko Majetić
14. MO TRNAVA Ivan Kladušić
15. MO ZVONIMIROVO Franjo Kojadin
16. MO ŽUBRICA Drago Kladušić