Javna nabava

Javni poziv za obavljanje radova na rekonstrukciji i izgradnji nogostupa u Suhopolju; ulica P. Preradovića od kućnog broja 2 do kućnog broja 40 te ulica kralja Zvonimira do skretanja u Dom zdravlja Suhopolje
 

Javni poziv za obavljanje radova na izgradnji Društvenog doma u Žubrici


   

  Javni poziv za izgradnju Društvenog doma u Pepelani


    

   Općina Suhopolje – Javna nabava 2017.


     

     

    Općina Suhopolje – Javna nabava 2016.


      

     Općina Suhopolje


       

      Dječji vrtić Suhopolje


        

       Sanitarni čvorovi – Dom Orešac


         

        Nabava kamena tucanika


          

         Asfaltiranje ulice P.Preradovića


           

          Koncesija za dimnjačarsku službu