Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora općine Suhopolje 2018.

Objava biračima

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje

Odluka o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Suhopolje

Obvezatne upute broj I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj II – o obrascima za provođenje izbora

Obvezatne upute broj III – o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj IV – o načinu uređenja prostorija

Obvezatne upute broj V – o načinu rada biračkog odbora

Obvezatne upute broj VI – o načinu glasovanja nepismenih osoba

Obvezatne upute broj VII – o odustanku od kandidature

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

PRAVOVALJNO PREDLOŽENE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNE LISTE
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE:

Borova

Budanica

Cabuna

Gačište

Jugovo polje

Levinovac

Naudovac

Orešac

Pčelić

Pepelana

Pivnica

Suhopolje

Trapinska

Trnava

Zvonimirovo

Žubrica

Birački odbori:

borova

budanica

cabuna

gaćište

Jugovo Polje

levinovac

Naudovac

orešac

pčelić

pepelane

pivnica slavonska

suhopolje

suhopolje0001

suhopolje0002

Trapinska

trnava Cabunska

zvonimirovo

Žubrica