Obavijesti

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za provedbu...

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA ...

Temeljem članka 12. Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 10/18.), a sukladno Odluci o provedbi...

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek...

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnik Jedinstvenog...

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima ("Službeni glasnik" broj 09/15 i 07/16), Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje – Odsjek za društvene...