Obavijesti

„Zaželi u Suhopolju“ – Poziv na intervju…

Pozivaju se kandidatkinje koje ispunjavaju formalni uvjet natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi u Suhopolju“ – programu zapošljavanja...

Obavijest o isplati sredstava za podmirenje troškova ogrjeva u 2018. godini

Pozivaju se svi korisnici koji se griju na drva u 2018. godini, a koji su to pravo ostvarili Rješenjem Virovitičko – podravske županije, da...

N A T J E Č A J za prijam u...

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 23. stavka 1. točka 6. Statuta Dječjeg vrtića...

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja...

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju...

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje – OLUJNI VJETAR

Na temelju Odluke Župana Virovitičko-podravske županije KLASA: 920-11/18-01/07, URBROJ: 2189/1-03/5-18-2 od 5. rujna 2018. godine Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području...

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje – TUČA

Na temelju Odluke Župana Virovitičko-podravske županije KLASA: 920-11/18-01/06, URBROJ: 2189/1-03/5-18-2 od 5. rujna 2018. godine Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području...