Natječaji

Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA PROJEKTA

Na temelju Statuta Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje predsjednica Udruge raspisuje natječaj za radno mjesto: ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA PROJEKTA na određeno vrijeme od 30 mjeseci radi...

Natječaj za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA

Na temelju Statuta Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje predsjednica Udruge raspisuje natječaj za radno mjesto: VODITELJ/ICA PROJEKTA na određeno vrijeme od 30 mjeseci radi provođenja...

Natječaj za prijam u radni odnos – odgojitelj

natjecaj odredeno odgojitelj odluka objava natjecaja odredeno

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2017.72018. pedagošku...

Na temelju članka 23a. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe (NN 63/08...

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM...

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,...

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel

TEKST NATJEČAJA Objavljeno u Narodnim novinama broj 99/2017 od 06. listopada 2017. godine Upute i obavijesti kandidatima Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata Obavijest...