Natječaji

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2017.72018. pedagošku...

Na temelju članka 23a. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe (NN 63/08...

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM...

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,...

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel

TEKST NATJEČAJA Objavljeno u Narodnim novinama broj 99/2017 od 06. listopada 2017. godine Upute i obavijesti kandidatima Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata Obavijest...

Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog...

Javni poziv - PREUZMI Obaviejst o vremenu održavanja testiranja Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Upute i obavijesti kandidatima

Javni natječaj za izbor voditelja/voditeljice poslovanja Turističkog ureda Turističke zajednice Općine...

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članka 2. Pravilnka o...

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih...

Natječaj ODLUKA društvene Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac Izjave o partnerstvu Obrazac opisa programa ili projekta Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa...