„Zaželi u Suhopolju“ – Poziv na intervju…

Pozivaju se kandidatkinje koje ispunjavaju formalni uvjet natječaja za prijam u radni odnos na određeno...

Obavijest o isplati sredstava za podmirenje troškova ogrjeva u 2018. godini

Pozivaju se svi korisnici koji se griju na drva u 2018. godini, a koji su...

N A T J E Č A J za prijam u radni odnos

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),...

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju...

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje – OLUJNI VJETAR

Na temelju Odluke Župana Virovitičko-podravske županije KLASA: 920-11/18-01/07, URBROJ: 2189/1-03/5-18-2 od 5. rujna 2018. godine...

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.