Iz drugih medija

Natječaj za administrativnog tajnika

Na temelju Statuta Udruge matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje, predsjednica Udruge dana 17. travnja 2019....

Pravovaljane liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Suhopolje

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Suhopolje odlučujući o prijedlozima predlagatelja, utvrdilo je, prihvatilo i objavilo slijedeće...

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAMA JAVNOG RADA U OPĆINI SUHOPOLJE

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja putem iz...

Izbori Vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove...

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.