Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom...

OBAVIJEST KOMUNALNOG REDARA MJEŠTANIMA OPĆINE SUHOPOLJE

Dana 15. studenog 2018. godine od strane mještanke sela Cabuna zaprimljena je dojava da je...

OBAVIJEST o produljenju roka za prijavu na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Suhopolje u 2018. godini.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na...

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne...

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.