Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE SUHOPOLJE U PODRUČJU SPORTA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i...

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023....

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za poljoprivredu i projekte EU

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

U petak, 27. srpnja 2018. godine s početkom u 20,00 sati održat će se 11....

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.