Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA PROJEKTA

Na temelju Statuta Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje predsjednica Udruge raspisuje natječaj za radno...

Natječaj za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA

Na temelju Statuta Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje predsjednica Udruge raspisuje natječaj za radno...

Objavljen Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2018. godini

Nakon održanog sastanka Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje, u Virovitičkom listu, dana 05....

POZIV: Priznavanje prava na naknadu troška ogrjeva u 2018. godini

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)...

Garaža kulture

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.