Iz drugih medija

Priopćenje za medije vezano za projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje”

Općina Suhopolje na konferenciji za medije predstavila je pripremu i daljnji tijek provedbe projekta “Izgradnja...

Objavljen Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove na radno mjesto viši...

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Suhopolje

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE SUHOPOLJE U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE SUHOPOLJE U PODRUČJU KULTURE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i...

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.