Iz drugih medija

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne...

U srijedu, 27. veljače 2019. godine održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18)...

Priopćenje za medije vezano za projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje”

Općina Suhopolje na konferenciji za medije predstavila je pripremu i daljnji tijek provedbe projekta “Izgradnja...

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.