NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima ("Službeni glasnik" broj 09/15 i 07/16),...

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje”

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj...

Prethodno savjetovanje za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje

Općina Suhopolje priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Izgradnja reciklažnog...

Objava biračima

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o registru birača (''Narodne novine“, broj 144/12) Ured...

Započeo Javni uvid u prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju

Javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju počeo...

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.